Home

Welcome on the website of the Graduate Gender Programme of Utrecht University. This website will help you navigate through the information provided on the Utrecht University websites. If you still have any questions please contact us.

 

logo-genderstudies-UU-blauw-klein1.png

Check out the promotional video about Gender Studies at Utrecht University.

 

 

 

 

New Publication: Revoltes in de Cultuurkritiek – Rosemarie Buikema

Revoltes in de cultuurkritiek staat de relatie tussen kunst en politieke transitie centraal. Van Virginia Woolf en Louis Couperus, tot aan Marlene van Niekerk en William Kentridge hebben kunstenaars en intellectuelen zich de afgelopen anderhalve eeuw gebogen over de vraag: hoe moeten we omgaan met een erfenis van uitsluiting en onderdrukking? Aan de hand van concrete kunstwerken demonstreert Rosemarie Buikema welke antwoorden op deze vraag geformuleerd zijn. Zij laat zien hoe kunst iets nieuws in gang kan zetten en sociale en culturele verhoudingen duurzaam kan veranderen. Zo kan kunst fungeren als een effectieve vorm van cultuurkritiek. Steeds opnieuw blijkt dat vernieuwingen en omwentelingen in kunst en maatschappij de meeste kans van slagen hebben als zij zich niet als een radicale breuk met het verleden presenteren (revolutie), maar als een proces waarin de kennis over het verleden wordt onderzocht, aangevuld, gecorrigeerd en/of omgebogen (revolte).
Voor meer informatie klik hier.

2017: Johanna Westerdijk anniversary
On 10 February 2017, it will be 100 years ago that Johanna Westerdijk held her inaugural address at Utrecht University as the first female professor in the Netherlands. She was a Professor of Phytopathology (Plant Pathology) as well as the Director of the CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre. In 2017, the ‘Westerdijk Anniversary’ (Johanna Westerdijkjaar), multiple organizations will commemorate her contributions to science and women’s position in science.
More information can be found here (in English) or here (in Dutch).

Contribution to publication Beperkt Zicht from Women Inc.
Women are less common in media than men. Research from the Commissioner of Media shows that between 2010 and 2015 their participation in TV-shows from public broadcasting  has even decreased. Commissioned by Women Inc. the UU Graduate Gender Program together with Atria dove into the current state of affairs regarding the representation of women: how often do they appear in the media, in what role and are there differences between several media (television, radio, newspapers, online newssources, social media)?

The publication Beperkt Zicht (only available in Dutch) can be found here.

Sidebar